بادی باتر حاوی روغن خشخاش (جوانساز)

۳۸۵۰۰ تومان

بیشتر بدانید

موارد استفاده
مرطوب‌کنندگی سریع پوست بدن *
تقویت پوست بدن *
مناسب برای انواع تیپ پوستی

روش مصرف
میزان مناسبی از کره بدن را در نواحی از پوست پاکیزه استفاده کنید و تا جذب کامل پوست را ماساژ دهید.

بادی باتر حاوی روغن خشخاش (جوانساز)

۳۸۵۰۰ تومان